2018 YILI 21 NİSAN-17 TEMMUZ DÖNEMİ FİZİBİLİTE DESTEĞİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
7 Ağustos 2018 Salı

Ajansımız 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında değerlendirmesi tamamlanan ve başarılı bulunan proje başvurusu, Yönetim Kurulumuz 17/07/2018 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama aşamasına geçebilmesi için aşağıdaki iki aşamayı başarı ile tamamlaması gerekmektedir.

 

  1. BAŞVURU DOSYASININ TESLİMİ AŞAMASI

Başarılı ilan edilen projeler için başvuru formu, ekleri, destekleyici belgeleri dahil projenin tüm sayfalarının rehberde yer alan yetki tablosundaki yetkili kişi(ler)ce imzalanmış ve mühür/kaşelenmiş şekilde başarılı projelerin ilanından itibaren 15 iş günü içinde Ajans merkezine sunulması gerekmektedir. İmza sirküleri, yetki belgesi vb. destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretleri (noter onayı ya da yetkili kişilerce aslı gibidir ibaresi ile imzalanmış şekilde) sunulmalıdır.

 

  1. SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASI

Başvuru sahibinin gerekli bilgi ve belgeleri sunmasını takiben en geç 5 işgünü içinde başvuru sahibi sözleşme imzalamaya davet edilir. Yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç 10 işgünü içinde sözleşme imzalanır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar.

  

Not: Sözleşme imzalamaya gelmeden önce e-posta ile başvuru sahiplerine gönderilecek olan sözleşme belgelerinin Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş hallerinin KAYS’a yüklenmesi ve sözleşme imzalamaya gelirken matbu olarak Ajansa getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde sözleşme imzalama işlemleri yapılamamaktadır.

 

2018 yılı Fizibilite Desteği kapsamında yürütülecek projelerin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

 

Sıra

Proje Başvuru Kodu

Proje Başvurusunun Adı

Başvuru Sahibi

1

TR32/18/FD/0002

Aydın İli Vakıf Üniversitesi Fizibilite Etüdü

Aydın Ticaret Odası Öğrenci Okutma ve Eğitim Vakfı