İzmir İli Foça İlçesi İsmetpaşa Mahallesinde Bulunan Foça Tatil Köyü Taşınmazları Özelleştirme İhalesi
19 Haziran 2018 Salı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun  06.11.2017 tarihli ve 2017/116 Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 187 ada 7, 14, 15, 16 ve 19 parsellerdeki  Foça Tatil Köyü taşınmazları ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilat, bir bütün halinde 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 49 (Kırk dokuz) yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

YAYIN TARİHİ: 25.05.2018

SON TEKLİF TARİHİ: 20/07/2018

 

Detaylar için:

http://www.oib.gov.tr/Türkçe/Ihaleler/Detaylar/İzmir_İli_Foça_İlçesi_İsmetpaşa_Mahallesinde_Bulunan_Foça_Tatil_Köyü_Taşınmazları_Özelleştirme_İhalesi/1527247479.html

 

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 81 10 Faks: (312) 585 83 54

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr