2018 Yılı Mart-Nisan Dönemi Teknik Destek Projelerine İlişkin Teknik Şartnameler Yayınlanmıştır.
11 Haziran 2018 Pazartesi

 

Aşağıda bilgileri yer alan teklifin onaylanmış(imza-kaşe yapılarak) teknik şartnamesi ve özgeçmişleri idb@geka.gov.tr adresine 27/06/2018 saat 17:00’a kadar göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra isteklilerden gelecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TEKNİK ŞARTNAMELER

TR32/18/TD/0002

MsKanal Atıksu ve Yağmur Suyu Şebekeleri Projelendirme ve Hidrolik Modelleme Yazılımı ve MsSu.Net Yazılımı Eğitimi

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ( DESKİ )

TR32-18-TD-0002