MART-NİSAN DÖNEMİ TEKNİK DESTEK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
18 Mayıs 2018 Cuma

Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde; bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlatılan 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mart-Nisan döneminde yapılan 14 adet başvurunun değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca tamamlanarak, teknik destek almaya hak kazanan projeler belirlenmiştir.

Başarılı ilan edilen projeler için başvuru formu, ekleri, destekleyici belgeleri dahil projenin tüm sayfalarının rehberde yer alan yetki tablosundaki yetkili kişi(ler)ce imzalanmış ve mühür/kaşelenmiş şekilde başarılı projelerin ilanından itibaren 10 iş günü içinde Ajans merkezine sunulması gerekmektedir. İmza sirküleri, yetki belgesi vb. destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretleri (noter onayı ya da yetkili kişilerce aslı gibidir ibaresi ile imzalanmış şekilde) sunulmalıdır.

Sözleşmelerin imzalanması, imzalı başvuru dosyalarının sunulması için tanınan süreye müteakip en geç 10 iş günü içinde gerçekleşecektir. Başvuru sahipleri, belirtilen süreler zarfında başvuru dosyalarını eksiksiz teslim etmemeleri ve Program Yönetim Birimi ile irtibata geçerek, aşağıdaki belgelerle birlikte sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmamaları halinde söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar.

 

 Not: Sözleşme imzalamaya gelmeden önce sözleşme belgelerinin Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş hallerinin KAYS’a yüklenmesi ve matbu olarak Ajansa ulaştırılması gerekmektedir. Aksi halde sözleşme imzalama işlemleri yapılamamaktadır.

 

Sözleşme belge listesi ve açıklamalar için tıklayınız

Yararlanıcı sözleşme belgeleri için tıklayınız

 

Not: Sözleşme işlemlerine başlamadan önce ilgili Yatırım Destek Ofisimiz ile irtibata geçerek randevu alınız.

Projelere teklif verilmesine ilişkin detaylar Haziran ayı içerisinde web sitesinde yayınlanacaktır.

 

MART-NİSAN Dönemi Başarılı Bulunan Teknik Destek Başvuruları

 

REFERANS NO

PROJE ADI

BAŞVURU SAHİBİ ADI

TR32/18/TD/0002

MsKanal Atıksu ve Yağmur Suyu Şebekeleri Projelendirme ve Hidrolik Modelleme Yazılımı ve MsSu.Net Yazılımı Eğitimi

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ( DESKİ )

TR32/18/TD/0004

Benim Eğitimim İşsizin Geleceği

Denizli Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

TR32/18/TD/0005

STEM ve Robotik Kodlama Eğitimi

Honaz Kaymakamlığı

TR32/18/TD/0006

Oyunlarla Öğreniyorum Eğitici Eğitimi

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/18/TD/0007

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitim Projesi

Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

TR32/18/TD/0008

Arduino ile Robotik Kodlama

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/18/TD/0011

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Yönetim Sisteminin Okul Ve Kurumlarda Uygulanması

Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/18/TD/0012

Buldan'da STEM ile Robotik ve Kodlama

Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

TR32/18/TD/0013

Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi İle Rehber Öğretmenlerin Danışma Becerilerinin Geliştirilmesi

Denizli Rehberlik Araştırma Merkezi