AJANSIMIZIN 106. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI DENİZLİ’DE YAPILDI
26 Nisan 2018 Perşembe

Ajansımızın  106’ncı Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin özetini içeren gündem maddelerini değerlendirmek ve yeni yapılacak olan çalışmaları görüşmek üzere 25.04.2018 tarihinde Denizli’de toplandı.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında Denizli’de gerçekleştirilen toplantıya; Denizli Valisi Hasan Karahan, Muğla Valisi Esengül Civelek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve Ajansımız Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı.

Köşger, toplantı öncesi yaptığı basın açıklamasında şu bilgileri verdi; “Bölge illerinin Valileri, Büyükşehir Belediye Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşan, bölgemizin kalkınmasına yönelik çalışan ve bu doğrultuda önemli kararlara imza atan Yönetim Kurulumuzun 106’ncı toplantısını gerçekleştirmek üzere Denizli’de toplanmış bulunmaktayız.

Bugün, Ajansımızın 2018 yılı başından itibaren gerçekleştirdiği faaliyetleri gözden geçirirken aynı zamanda önümüzdeki dönemde yapılması planlanan proje ve etkinlikleri de görüşerek karara bağlayacağız.

Ajansımız 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarını 28 Aralık 2017 itibariyle ilan etmiştir. 2 Nisan 2018 Taahhütnamelerin son teslim tarihi ile de programa başvurular tamamlanmıştır.

Proje Teklif Çağrısı kapsamında; Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’na toplam 54 proje başvurusu yapılmıştır. Başvurularda toplam proje bütçesi yaklaşık 92 milyon 800 bin TL iken Ajansımızdan talep edilen destek tutarı yaklaşık 66 milyon 350 bin TL’dir. Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’na ise toplam 40 proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. Başvurularda toplam proje bütçesi yaklaşık 18 milyon 790 bin TL iken Ajansımızdan yaklaşık 15 milyon 870 bin TL’dir. Projelerin ön inceleme işlemleri devam etmektedir.

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmalarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almaları amacıyla 2018 Yılı Teknik Destek Programı 17 Nisan tarihinde ilan edilmiş, Mart-Nisan dönemi için başvurulara açılmıştır. İlgili programın toplam bütçesi 1 milyon TL olup, faaliyet başına desteğin maliyeti en fazla 30 bin TL olacaktır.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin amaçlandığı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı 20 Nisan tarihinde ilan edilmiştir. Fizibilite Desteği Programının toplam bütçesi 2 milyon TL olup faaliyet başına desteğin maliyeti en fazla 200 bin TL olacaktır.

Ajansımız, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’da 8-16 Şubat 2018 tarihleri arasında geniş katılımlı toplantılar düzenlemiştir. Toplantılara toplam 480 kamu kurum ve kuruluş, STK ve özel sektör temsilcisi, öğrenci katılım sağlamış ve Plan çalışmalarına girdi sağlayacak önemli bilgiler elde edilmiştir. Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu çalışmaların devamı niteliğinde; Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfi ELVAN'ın başkanlığında yedi coğrafi bölgede mahalli kamu idarelerinin, üniversitelerin ve meslek örgütlerinin katılımıyla düzenlenmekte olan bölgesel düzeydeki toplantıların ilki olan “On Birinci Kalkınma Planı Ege Bölgesi İstişare Toplantısı” 16 Mart tarihinde Ajansımız koordinasyonunda Denizli’de gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca bugün toplantımızda Bölgemizin turizm tanıtımı için yapılan fuar katılımlarını değerlendirecek ve yapılabilecek faaliyetler ile planlanan etkinlik katılımlarını görüşeceğiz. Söz konusu gündem maddeleri Yönetim Kurulunca görüşülerek değerlendirilecek ve uygun bulunması halinde karara bağlanacaktır.

Siz saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyelerimize, teşrifleriniz ve katkılarınız için teşekkür eder; toplantımızda alacağımız kararların bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı ve başarılı olmasını diler, saygılar sunarım.” 

İlgili Resimler