2018 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI İLAN EDİLMİŞTİR
20 Nisan 2018 Cuma

2018 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ

TR32/18/FD

PROGRAMIN AMACI

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

1.         Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması

2.         Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

3.         Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

2.000.000 TL

AZAMİ DESTEK TUTARI

200.000 TL

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

• Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

• Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,

• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

• Üniversite Rektörlükleri,

• Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

• Organize Sanayi Bölgeleri,

• Küçük Sanayi Siteleri,

• Teknokentler,

• Birlikler ve kooperatifler 
 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ     

 

SON BAŞVURU TARİHİ

Son Başvuru Tarihi: 21/12/2018 Saat: 18:00

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 28/12/2018 Saat:18:00

Fizibilite Desteği bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuruların alınması için son tarih olarak 21/12/2018 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için belirtilen son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.

Başvuru için tıklayınız

İlgili Dosyalar