2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI İLAN EDİLMİŞTİR.
17 Nisan 2018 Salı

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamayı amaçlayan 2018 Yılı Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

 

Teknik Destek Başvuru Rehberi

Teknik Destek Programı ayrıntıları için tıklayınız.