2018 Yılı Teknik Destek Programı

T.C. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

•           Kalite odaklı üreten, örgütlülüğü, verimliliği ve pazarlama kapasitesi yüksek tarım sektörü oluşturulması

•           Turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması

•           Yenilik, markalaşma ve ihracat kapasitesi yüksek sanayi dönüşümünün sağlanması

•           Dezavantajlı grupların sosyal hayata entegrasyonlarının artırılması

•           Çevrenin korunması ve kirliliğin azaltılması

•           Kurum ve kuruluşların hizmet kapasitesi ve çeşitliliğinin artırılması

 

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

1.000.000TL

 

FAALİYET BAŞINA DESTEĞİN MALİYETİ

En fazla 30.000 TL

 

BAŞVURU DÖNEMLERİ

 

Başvuru Dönemi

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

Sonuçların Açıklanması için Son Tarih

17 Mart-30 Nisan 2018

30 Nisan 2018 / Saat:18:00

18 Mayıs 2018

2 Mayıs-29 Haziran 2018

29 Haziran 2018 / Saat:18:00

20 Temmuz 2018

2 Temmuz-31 Ağustos 2018

31 Ağustos 2018 / Saat:18:00

20 Eylül 2018

3 Eylül-31 Ekim 2018

31 Ekim 2018 / Saat:18:00

20 Kasım 2018

1 Kasım-28 Aralık 2018

28 Aralık 2018 / Saat:18:00

18 Ocak 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

•           Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri vb.)

•           Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri,

•           Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

•           Üniversite rektörlükleri,

•           Sivil toplum kuruluşları (Dernek, Vakıf vb.)

•           Organize sanayi bölgeleri,

•           Küçük sanayi siteleri,

•           Teknoloji geliştirme bölgeleri,

•           Birlikler ve kooperatifler,

•           Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

2018 yılı Teknik Destek kapsamında okul, hastane, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, sosyal hizmet merkezi, çocuk yuvası, huzurevi, müze müdürlüğü uygun başvuru sahibi değildir. Başvuru Rehberini dikkatle inceleyiniz.

 

UYGUN FAALİYETLER

Ajans sadece eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir.

Ajans tarafından sağlanan her bir Teknik Desteğin uygulama süresi en fazla üç aydır.

Not: Kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimleri veya faaliyetleri destek kapsamı dışındadır.

 

ÖRNEK PROJE KONULARI

 • Kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasite, üretim süreçleri ve pazarlama kapasitelerinin artırılması,
 • Kırsal alanda istihdam olanaklarının artırılması,
 • Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması,
 • Öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tescili,
 • Turizm tesislerindeki hizmet kapasitesinin artırılması,
 • Alternatif turizm olanaklarının turizme kazandırılması,
 • Sektörlerin gelişimine yönelik plan, strateji vb. çalışmalar,
 • Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılması,
 • Madde bağımlılığının önlenmesi,
 • Akıllı kent uygulamalarının hayata geçirilmesi,
 • Afet yönetimi planlaması ve afete hazırlık çalışmaları,
 • Dezavantajlı gruplara psiko-sosyal destek verilmesi,
 • Sürdürülebilir çevre yönetiminin sağlanması,
 • Planlı sanayi alanlarında enerji verimliliğinin sağlanması,
 • Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanılması.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Web üzerinden
Bilgi ve Belge Girişi                               

(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.png    http://geka.gov.tr/uploads/images/kays.png

Taahhütnamenin imzalı
kaşeli/mühürlü şekilde Teslimi

http://geka.gov.tr/uploads/images/aiga_right_arrow.pngAJANS MERKEZİ, MUĞLA VE AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ

 

SON BAŞVURU TARİHİ

28 ARALIK 2018    Saat 18:00

 

TAAHHÜTNAME SON KABUL TARİHİ

28 ARALIK 2018    Saat 18:00

 

Taahhütnamelerin her iki sayfasının da rehberde yer alan yetki tablosundaki yetkili kişilerce imzalanarak ve mühürlü şekilde her dönem için son başvuru tarih ve saatine kadar Ajans merkezine ya da Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Teknik Destek bir teklif çağrısı değildir ve destek bütçesinin tamamının dönemler itibariyle başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu bakımdan başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son başvuru dönemi olan Kasım-Aralık dönemini beklememeleri tavsiye edilmektedir.