2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
1.
-2018 Yılı Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında proje hazırlama maliyetleri uygun maliyet sayılacakmıdır?

 

-2018 Yılı Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında, projenin hazırlanması aşamasında ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetleri faturalandırılmak kaydıyla proje bütçesine yazılabilir. Projenin başarılı bulunup sözleşme imzalanması durumunda, projenin bütçesinde yer alması kaydıyla bu maliyet proje bütçesinden karşılanır. Desteklenecek tutar, her halükarda talep edilen destek miktarının % 2’sini geçmemek üzere üst sınır 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

2.
- Kültür Turizminin Geliştirilmesi mali destek programı kapsamında, projede yapılacak olan yapım faaliyeti için hazırlanacak detaylı projelerin, proje hazırlama maliyetleri uygun maliyet midir?

 

- Detaylı projelerin başvuru esnasında sunulması tavsiye edilmektedir. Sunulmadığı durumda; Ajansımıza sunulacak bütçede yer alması, proje süresi içinde hazırlanması ve projesi hazırlanan yapım işinin proje süresi içinde tamamlanması kaydıyla, röleve, restitüsyon gibi detaylı projelerin maliyetleri proje bütçesinde uygun maliyet olarak değerlendirilecektir.

 

3.
- Kültür Turizminin Geliştirilmesi mali destek programı kapsamında okullar uygun başvuru sahibi midir?

 

- Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında; Kendi bütçesi olması, Harcama yetkilisi olması, Tüzel kişiliğe haiz olması kaydıyla tüm kamu kuruluşları uygun başvuru sahibidir.