Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı Başvuru Belgeleri
24 Nisan 2017 Pazartesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği Mali Programları Daire Başkanlığının Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı'nın; İmalat Sanayii, Araştırma ve Geliştirme ile Teknoloji Transferi ve Ticarileşme alanlarındaki Proje Teklif Çağrılarının başvuru belgelerine http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari linkinden ulaşabilirsiniz.