AYDIN İL İSTİHDAM STRATEJİSİ ÇALIŞTAYI, GEKA VE AYDIN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİYLE DÜZENLENDİ.
22 Şubat 2017 Çarşamba

Aydın İl İstihdam Stratejisi’nin oluşturulması için Güney Ege Kalkınma Ajansı,  Aydın Çalışma ve İş kurumu Müdürlüğü işbirliği ile Aydın’daki ilgili kurum ve kuruluşların da katılımıyla “İstihdam Stratejisi Çalıştayı düzenledi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2016 yılı son toplantısında, 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisini temel alan Aydın İl İstihdam Stratejisi oluşturulması kararı alınmasına üzerine gerçekleştirilen çalıştay, ilgili paydaşların katılımıyla Anemon Otel’de 21 Şubat 2017 tarihinde yapıldı.

İstihdam olanaklarının geliştirilmesi, iş gücüne katılımın arttırılması kapsamında Aydın ili özelinde tüm paydaşlarla birlikte stratejik bir yol haritasının hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen çalıştaya, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve  Aydın Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün yanı sıra;   başta Aydın Valiliği, diğer kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Odalar, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri’nin temsilcileri katıldı.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Rahmi Terzi yaptığı açılış konuşmasında; gerçekleştirilen çalıştayın Aydın iş gücü piyasasına katkı sağlayacağını belirtirken GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan ise; Ajansın faaliyetlerini, kamu kurum ve kuruluşları arasında sağladığı işbirliği görevini ve yürüttüğü strateji çalışmalarını, 2014-2023 Bölge vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiğini söyledi. Bu doğrultuda, yapılan tüm çalışmalarda ve yürütülen destek programlarında nihai amaçlarının bölge kalkınmasına ivme kazandırmak ve bölgede  işsizliği önlemek olduğunu ifade etti. Ulusal istihdam stratejisine göre istihdama yönelik faaliyetlere yön verdiklerini ve gerçekleştirilen çalıştayın  ulusal istihdam stratejisine katkı sağlayacak nitelikte olması gerektiğini belirtti ve çalışmanın sonuçlarının hayata geçmesi temennisini de sözlerine ekledi.

ADÜ Rektörü Bircan ise; yaşanılan dinamik ekonomik dönemde ve küresel piyasa koşullarında asıl önemli olanın yüksek getirili katma değer getiren işlere yönelmenin önemine değindi.

Çalıştayda GEKA birim başkanı Barış Kıyak istihdama yönelik bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirirken, Mesleki Eğitim, Dezevantajlı Grupların İstihdamı, İşgücü Piyasası Koşulları ve Yeni İstihdam Olanakları adlı 4 ana konu başlığının altındaki diğer alt konular önem sırasına göre katılımcılar arasında oylandı.

Çıkan oylama sonuçlara göre katılımcılar; Mesleki Eğitim, Dezevantajlı Grupların İstihdamı, İşgücü Piyasası Koşulları ve Yeni İstihdam Olanakları adlı 4 gruba ayrılarak oylamada öne çıkan alt konu başlıkları değerlendirilerek  tartışıldı.

MESLEKİ EĞİTİM konu başlığında; Mesleki Eğitim Planlaması Ve Rehberliği, Mesleki ve Teknik Eğitimin İçeriği ve Sektörler ile Uyumu, Staj ve İşbaşı Eğitim Uygulamalarının Etkinliği, Kişisel ve Mesleki Gelişimin Sürekliliği konuları ele alındı.

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN İSTİHDAMI konu başlığında ise; Kadın istihdamı, Engellilerin istihdamı, 35 Yaş Üstü Erkeklerin İstihdamı, Yoksul kesimin istihdamı, Eski hükümlülerin istihdamı ve Göçle gelen bireylerin istihdamı konuları konuşuldu.

İş arayan işveren ilişkileri, Çalışma koşulları, Kayıt dışı istihdamın azaltılması, İş sağlığı ve güvenliği, Çocuk işçiliği konuları İŞGÜCÜ PİYASASI KOŞULLARI konu başlığında değerlendirildi.

YENİ İSTİHDAM OLANAKLARI konu başlığında ise; Geleceğin Meslekleri, Girişimcilik ve İstihdam Yoğun Yeni Yatırımlar konusunda katılımcılar görüş ve önerilerini ortaya koydular.

Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Koçak’ın konuşmasıyla başlayan çalıştayın öğleden sonraki oturumunda Koçak, “bugün gerçekleştirilen toplantıda istihdama yönelik tüm konuların detaylarıyla ele alındığını görüyorum ve bu nedenle çalışmanın toplumun tüm kesimlerine hitap edeceğini ve istihdam konusunda 2017 yılında Aydın’ın yol kat edeceğini düşünüyorum. Ayrıca Aydın’ın nitelikli insan potansiyelini iyi değerlendirerek istihdam olanaklarını arttıracağını, bugünkü toplantıdan çıkacak istihdam politikasının yerinde kullanılarak verimli eylem planlarına dönüştürüleceğini düşünüyorum” dedi.  Özellikle dezevantajlı grupların istihdama kazandırılması gerektiğinin altını çizen Vali Koçak,  tüm kurumların bu yolda sorumluluk alması gerektiğini de belirtti.

Son olarak grup çalışmalarından çıkan sonuçlar çerçevesinde belirlenen; istihdamın önündeki sorunlar, çözüm önerileri ve belirlenen hedefler grup sözcüleri tarafından katılımcılara sunularak değerlendirildi.

GEKA’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüm çalışmaların sonucunda oluşturulacak İl İstihdam Stratejisi ile tüm kurumların enerjisini aynı hedefe yönlendirerek Aydın’da istihdamın arttırılması ve işsizliğin azaltılmasını hedeflediklerini, böylece bu çalışmayla ortaya çıkan sonuçların, ülke ve bölge kalkınmasına ivme kazandıracağı ifadesi kullanıldı.  Bunun yanında çalışmanın, Türkiye’de son dönemde ilgili kurum ve kuruluşların başlattığı istihdam seferberliğine de katkı sağlayacağı belirtildi.