2016 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ VE TEKNİK DESTEK PROGRAMLARI İLAN EDİLMİŞTİR.
26 Şubat 2016 Cuma

Güney Ege Bölgesi’nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, bölge için önemli stratejik eylemlerin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesi amacını taşıyan Doğrudan Faaliyet Desteği ile, yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanan Teknik Destek Programı ilan edilmiştir.

 

Doğrudan Faaliyet Desteği Bilgi Notu

Teknik Destek Bilgi Notu

 

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ayrıntıları için tıklayınız. 

Teknik Destek Programı ayrıntıları için tıklayınız.