Satınalma Rehberi Ekleri

 

Satın Alma Rehberi Ekleri (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
SR EK 1 İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu
SR EK 2 İhaleye Davet Mektubu
SR EK 3 Teklif Dosyası (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
   Bölüm A İsteklilere Talimatlar
   Bölüm B Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
      Sözleşme ve Özel Koşullar
      Söz. Ek-1 Genel Koşullar
      Söz. Ek-2 Teknik Şartname (İş Tanımı) (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
         Söz. EK 2a İş Tanımı (Teknik Şartname) Standart Formu (Hizmet Alımları İçin)
         Söz. EK 2b İş Tanımı (Teknik Şartname) Standart Formu (Mal Alımı İhaleleri İçin)
         Söz. EK 2c İş Tanımı (Teknik Şartname) Standart Formu (Yapım İşi İhaleleri İçin)
      Söz. Ek-3 Teknik Teklif (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
         Söz. EK 3a Teknik Teklif (Hizmet Alımları İçin)
         Söz. EK 3b Teknik Teklif (Mal Alımı İhaleleri İçin)
         Söz. EK 3c Teknik Teklif (Yapım İşi İhaleleri İçin)
      Söz. Ek-4 Mali Teklif (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
         Söz. EK 4a Mali Teklif Formu (Hizmet Alımları İçin)
         Söz. EK 4b Mali Teklif Formu (Mal Alımı İhaleleri İçin)
         Söz. EK 4c Mali Teklif Formu (Yapım İşi İhaleleri İçin)
      Söz. Ek-5 Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
         Söz. EK 5a Mali Kimlik Formu
         Söz. EK 5b Tüzel Kimlik Formu
         Söz. EK 5c Kilit Personelin Mesleki Deneyimi
         Söz. EK 5d Tesis, Araç ve Ekipman
         Söz. EK 5e Ortak Girişimler Hakkında Bilgi

   Bölüm C Diğer Bilgiler (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
      Kısa Liste
      İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu
      Teknik Değerlendirme Tabloları
   Bölüm D Teklif Sunum Formu (Tamamını indirmek için buraya tıklayınız.)
      Teklif Sunum Formu
      Beyanname Formatı
      Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü
SR EK 4 Değerlendirme Komitesi Tayini

SR EK 5 Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı
SR EK 6 Teklif Alındı Belgesi Örneği
SR EK 7 Teklif Açılış Kontrol Listesi
SR EK 8 Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı
SR EK 9 Teklif Değerlendirme Raporu
SR EK 10 Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği
SR EK 11 Seçilmeyen İstekliye Mektup
SR EK 12 Sözleşmeye Davet Mektubu